Kẻ được gọi là gió

Gió một kẻ lang thang của trời đất, chàng lãng tử của thiên nhiên.

Gió không hình hài, không thực thể chỉ một linh hồn thoáng qua.

Ấy thế mà có kẻ lại chọn cho mình tên gọi đó.